(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc theo hình thức đấu thầu tập trung cho các cơ sở y tế trên địa bàn Tỉnh năm 2021 - 2022, với tổng dự toán 743,936 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án được đầu tư từ ngân sách nhà nước, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, nguồn thu do cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế trên địa bàn Tỉnh. Chịu trách nhiệm mời thầu là Trung tâm Kiểm nghiệm Quảng Ninh.

Theo đó, trong quý II/2021, 3 gói thầu thuộc Dự án cùng được đấu thầu rộng rãi, gồm: Gói thầu Thuốc generic (667,718 tỷ đồng); Gói thầu Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (65,917 tỷ đồng); Gói thầu Vị thuốc cổ truyền (10,301 tỷ đồng).

3 gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng, hợp đồng áp dụng đơn giá cố định.