(BĐT) - UBND TP. Hạ Long cho biết, tỉnh Quảng Ninh đang kêu gọi đầu tư vào Dự án Xây dựng nhà liền kề tại lô đất số 10 Khu đô thị lấn biển cột 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long với tổng chi phí thực hiện là 25 tỷ đồng. 

Đây là dự án đầu tư sử dụng đất với tổng diện tích đất sử dụng 1.039 m2 và sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án.

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu để lựa chọn nhà đầu tư là từ 19/3 - 21/5/2018, giá bán mỗi bộ hồ sơ mời thầu là 20 triệu đồng, bảo đảm dự thầu là 375 triệu đồng và đóng/mở thầu vào 8h ngày 21/5/2018.