(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa quyết định thu hồi một số dự án trên địa bàn TP. Hạ Long. 

Cụ thể, chấm dứt hiệu lực của Dự án Đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng Khu dân cư đô thị mới (giai đoạn 1) tại khu vực Đồi Chè phường Cao Xanh, TP. Hạ Long do Công ty CP Doanh nghiệp trẻ Quảng Ninh thực hiện; Dự án Khu dân cư 5, phường Hà Khánh, TP. Hạ Long, do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Thắng thực hiện và Dự án Khu nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp sinh hoạt ngoại khóa Trường Mầm non quốc tế Hạ Long do Công ty CP Thủy Linh thực hiện.

Đồng thời với chấm dứt hiệu lực dự án, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng hủy bỏ các quyết định phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đối với 3 dự án trên; giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đề xuất báo cáo UBND Tỉnh thu hồi các quyết định giao đất, cho thuê đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.