(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa đề xuất Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt bổ sung đường dây đấu nối Dự án Thủy điện Đăk Re 2 vào Quy hoạch Phát triển điện lực Tỉnh giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến 2035.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là đề xuất của Công ty CP Đầu tư xây dựng Thiên Tân và đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát. Theo đó, nhà đầu tư sẽ xây dựng mới trạm biến áp 6,3/110kV Thủy điện Đăk Re 2; đường dây 110kV mạch đơn AC240 1,5 km từ trạm biến áp 6,3/110kV Thủy điện Đăk Re 2 đấu nối vào thanh cái 110kV trạm biến áp Thủy điện Đăk Re; mở rộng 1 đường dây 110kV tại trạm biến áp Thủy điện Đăk Re hiện hữu để đấu nối 110kV trạm biến áp Thủy điện Đăk Re 2 vào Thủy điện Đăk Re. Tiến độ thực hiện là năm 2021.