Quảng Ngãi: Vi phạm tiến độ, Công ty Ánh Nguyện bị chấm dứt hợp đồng

(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi vừa thông báo chấm dứt hợp đồng thực hiện Gói thầu số 03 Thi công xây dựng Trường Tiểu học Đức Chánh, hạng mục: dãy nhà bán trú và bếp ăn (6 phòng, 2 tầng) đối với Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Ánh Nguyện (địa chỉ tại Mộ Đức, Quảng Ngãi).

Tháng 5/2021, thông qua đấu thầu rộng rãi, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Ánh Nguyện được trao hợp đồng gói thầu trên với giá trị 3,199 tỷ đồng, thời gian thực hiện 210 ngày.

Tuy nhiên, kể từ ngày 10/4/2023, Nhà thầu liên tục không thực hiện công việc theo hợp đồng, ảnh hưởng tiến độ Dự án, vi phạm điều khoản chấm dứt hợp đồng.

Chủ đầu tư cho biết, đối với phần khối lượng chưa triển khai thi công, Công ty TNHH MTV Xây dựng Tín Khải được lựa chọn thay thế thực hiện thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Chuyên đề