Quảng Ngãi: Tổng lực thi công hạng mục cầu tuyến ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Được đánh giá là dự án có tiến độ thi công vượt kế hoạch hơn 2 tháng, Dự án tuyến ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, thành phần 1 và giai đoạn IIb cũng được ghi nhận giải ngân đầu tư công vượt tiến độ của tỉnh Quảng Ngãi đề ra.
Cầu Cửa Lở bắc qua sông Vệ. Gọi là Cửa Lở vì đây là vị trí sông Vệ đổ ra biển, cứ mỗi mùa mưa bão đến, sóng biển dâng cao, đánh sạt lở hai bên bờ gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu, biển ngày càng lấn sâu vào đất liền. Hạng mục này thuộc Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1.
Cầu Cửa Lở bắc qua sông Vệ. Gọi là Cửa Lở vì đây là vị trí sông Vệ đổ ra biển, cứ mỗi mùa mưa bão đến, sóng biển dâng cao, đánh sạt lở hai bên bờ gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu, biển ngày càng lấn sâu vào đất liền. Hạng mục này thuộc Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1.

Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1 và giai đoạn IIb do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Trong đó, giai đoạn IIa, thành phần 1 có chiều dài tuyến là 13,28 km đi qua địa bàn thành phố Quảng Ngãi, huyện Mộ Đức và huyện Tư Nghĩa. Trên tổng chiều dài toàn tuyến có 6 hạng mục cầu, bao gồm: Cầu Nghĩa Hà, Khánh Lạc, Vực Hồng, Tân Quang (dài nhất với 212 m), Cửa Lở và cầu Km 63+294,89. Hiện nay, các nhà thầu đang tổng lực thi công, có những hạng mục cầu đã hoàn thành đúc trụ, gác dầm.

Theo Chủ đầu tư, Dự án có tổng mức đầu 1.199,928 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2019 - 2024; hiện kế hoạch vốn đã bố trí và giải ngân đến nay đạt 698 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn bố trí năm 2023 là 224 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân toàn Dự án đến nay đạt 72,3%; giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 đạt 16,8% và sẽ giải ngân đạt 100% vốn đã bố trí trước ngày 15/12/2023. Tiến độ thực hiện Dự án đến nay đạt 52% giá trị hợp đồng.

Cùng với cầu Cửa Lở đang đảm bảo tiến độ, tại giai đoạn IIa, thành phần 1, các hạng mục cầu Khánh Lạc - Vực Hồng cũng đã và đang hoàn thiện phần đúc trụ và lao dầm.

Cùng với cầu Cửa Lở đang đảm bảo tiến độ, tại giai đoạn IIa, thành phần 1, các hạng mục cầu Khánh Lạc - Vực Hồng cũng đã và đang hoàn thiện phần đúc trụ và lao dầm.

Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, thành phần 1 có 19 gói thầu. Trong đó, Gói thầu xây lắp số 20 có giá trị cao nhất do Liên danh Công ty CP Đầu tư phát triển Gia Hưng - Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Trung Chính - Công ty TNHH Xây dựng Đồng Khánh - Công ty TNHH Xây dựng thương mại Trường Thành - Công ty TNHH Thiết bị xây dựng công nghệ Nam Anh trúng thầu với giá 725,708 tỷ đồng (hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh).

Cũng tại giai đoạn IIa, thành phần 1, trên những đoạn tuyến không bị vướng mặt bằng, các nhà thầu đã bắt đầu bó vỉa, thi công phần mặt đường

Cũng tại giai đoạn IIa, thành phần 1, trên những đoạn tuyến không bị vướng mặt bằng, các nhà thầu đã bắt đầu bó vỉa, thi công phần mặt đường

Trong khi đó, đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb, gồm 3 đoạn với tổng chiều dài là 10,475 km. Hiện các nhà thầu đang thi công các công trình cầu, gồm: Cầu Châu Me Đông; cầu Quang Mỹ và mở rộng cầu Khê Hòa. Dự án có tổng mức đầu tư 899,435 tỷ đồng, trong đó Gói thầu xây lắp số 21 trị giá 518,96 tỷ đồng do Liên danh Công ty CP Đầu tư phát triển Gia Hưng - Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng Khang Nguyên - Công ty TNHH Thiết bị xây dựng công nghệ Nam Anh - Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng 620 trúng thầu với giá 510,806 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 32 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2025.

Tại Dự án Đầu tư đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIb, cầu Quang Mỹ cũng đang được tập trung thi công ở nhiều mũi, việc thi công theo hình thức cuốn chiếu, đổ xong trụ đến đâu, gác dầm đến đó.

Tại Dự án Đầu tư đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIb, cầu Quang Mỹ cũng đang được tập trung thi công ở nhiều mũi, việc thi công theo hình thức cuốn chiếu, đổ xong trụ đến đâu, gác dầm đến đó.

Theo đại diện Chủ đầu tư, lũy kế giải ngân toàn Dự án đến nay đạt 305,502 tỷ đồng đạt 61,1%; giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 đạt 15% (kế hoạch vốn bố trí năm 2023 là 236 tỷ đồng) và sẽ giải ngân đạt 100% vốn đã bố trí trước ngày 15/12/2023. Theo đánh giá, tiến độ thực hiện Dự án đạt 35% giá trị hợp đồng.

Được đánh giá là hạng mục thi công chậm so với các nhà thầu khác, cầu Châu Me Đông do nhà thầu Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng 620 cũng đang nỗ lực để hoàn thành phần móng trụ, lao dầm trước tháng 9/2023 - thời điểm mùa mưa bão miền Trung bắt đầu

Được đánh giá là hạng mục thi công chậm so với các nhà thầu khác, cầu Châu Me Đông do nhà thầu Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng 620 cũng đang nỗ lực để hoàn thành phần móng trụ, lao dầm trước tháng 9/2023 - thời điểm mùa mưa bão miền Trung bắt đầu

Trong thời gian tới, Chủ đầu tư sẽ phối hợp cùng với chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng bàn giao cho nhà thầu tổ chức triển khai thi công. Trong đó, phần tuyến chính thi công hoàn thành các hạng mục công trình trong phạm vi mặt bằng được bàn giao, phấn đấu lũy kế giá trị khối lượng hoàn thành đến hết năm 2023 đạt khoảng 70% giá trị hợp đồng.

Chuyên đề