(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa yêu cầu tạm dừng cấp phép mới các dự án xã hội hóa tận thu cát nhiễm mặn để bù chi phí duy tu, nạo vét các tuyến giao thông thủy trên địa bàn Tỉnh.
Quảng Ngãi dừng cấp phép dự án tận thu cát nhiễm mặn

UBND Tỉnh yêu cầu các sở và UBND các huyện, thành phố trong Tỉnh tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, đất đồi làm vật liệu san lấp trên địa bàn Tỉnh. Sở TN&MT được giao phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế thực hiện kiểm soát nghiêm ngặt sản lượng khai thác khoáng sản thực tế của các tổ chức, cá nhân được UBND Tỉnh cấp phép khai thác. Các huyện, thị mở đợt cao điểm truy quét “cát tặc” đến hết tháng 4/2017; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.