(BĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa ký Quyết định số 416/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ hướng tuyến Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đoạn Km69+145 - Km94 qua địa bàn huyện Mộ Đức và thị xã Đức Phổ, đi tránh rừng phòng hộ trong khu vực, giảm diện tích đất rừng phòng hộ bị tác động đến mức tối thiểu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, đoạn Km70 - Km81+700 thuộc địa bàn huyện Mộ Đức hướng tuyến đi theo ranh giới phía Tây rừng phòng hộ và bờ Tây suối Bầu Ốc, phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất huyện Mộ Đức đã được phê duyệt tại Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND Tỉnh. Đoạn Km81+700 - Km88+500 thuộc địa bàn thị xã Đức Phổ hướng tuyến đi theo ranh giới phía Tây rừng phòng hộ, phù hợp với Quy hoạch chung đô thị Đức Phổ và Quy hoạch sử dụng đất thị xã Đức Phổ đã được phê duyệt tại Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND Tỉnh.

Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh có tổng vốn đầu tư gần 900 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.