(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư phía Bắc đường Võ Nguyên Giáp, xã Tịnh Ấn Tây (TP. Quảng Ngãi).

Dự án có diện tích gần 50 nghìn m2. Trong đó, đất xây dựng nhà ở thương mại 38 căn nhà ở, đất ở liên kế 133 lô, đất ở xã hội 48 lô, đất thương mại dịch vụ hơn 1.300 m2, đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật - xã hội 30,3 nghìn m2.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 123 tỷ đồng, trong đó, chi phí thực hiện hơn 110 tỷ đồng (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng). Dự án có tiến độ thực hiện 4 năm, thời gian hoạt động là 49 năm.

UBND Tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu.