(BĐT) - Thành phố Hội An (Quảng Nam) vừa chính thức khởi công xây dựng Dự án Cải thiện chất lượng nước tại khu vực chùa Cầu với kinh phí đầu tư hơn 243 tỷ đồng, từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Đây là dự án nhằm mục tiêu cải thiện môi trường nước quanh khu vực chùa Cầu, đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn xả thải trước khi xả ra kênh chùa Cầu, góp phần cải thiện điều kiện cảnh quan môi trường, nâng cao giá trị di tích, đồng thời xử lý nước sinh hoạt cho hơn 1.000 hộ gia đình.

Theo quy mô đầu tư, sẽ xây dựng Trạm xử lý nước thải tại khối Hoài Phô, phường Cẩm Phô rộng 3.752m2, công suất 2.000m3/ngày đêm, áp dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến năng lượng thấp. Công trình gồm các hạng mục: nhà quản lý 2 tầng, cụm xử lý 1 tầng, các hạng mục phụ trợ và nâng cấp kênh thoát nước.