(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định phê duyệt danh mục dự án xã hội hóa công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2020 (đợt 2). Theo đó, thời gian tới, Quảng Nam gọi đầu tư vào 2 dự án xã hội hóa với tổng mức đầu tư dự kiến 66 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Thứ nhất là Dự án Nhà máy nước sạch Bắc Trà My (tổng mức đầu tư dự kiến 40 tỷ đồng, tổng diện tích đất sử dụng 0,51 ha). Thứ 2 là Dự án Nhà máy Phân loại và xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Trà My (tổng chi phí thực hiện dự kiến 26 tỷ đồng; tổng diện tích đất sử dụng 7,38 ha; địa điểm thực hiện Dự án là xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My).