(BĐT) - UBND TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vừa thông báo rộng rãi tới các nhà đầu tư quan tâm về việc lựa chọn nhà đầu tư Dự án Trường mầm non chất lượng cao tại phường Tân Thạnh.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất, với tổng chi phí dự kiến là 80 tỷ đồng. Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là khoảng 2 tỷ đồng. Diện tích đất sử dụng cho Dự án là 7.782,2 m2, trong đó diện tích xây dựng là 2.500 m2. Thời gian thực hiện Dự án là 24 tháng. Thời gian cho thuê đất là 50 năm, nộp một lần cho cả thời gian thuê.

Hồ sơ mời thầu sẽ được phát hành từ ngày 26/11/2018 đến ngày 25/01/2019 với mức giá 15 triệu đồng/bộ.

Trước đó, tại Quyết định số 3220/QĐ-UBND ngày 5/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam, giá đất khi đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án được tính theo giá đất ở với mức 3,6 triệu đồng/m2. Riêng chi phí xây dựng đường nối từ đường Hùng Vương vào khu đất (đường công cộng), nhà đầu tư ứng vốn thực hiện và được Nhà nước hoàn trả từ nguồn thu tiền thuê đất của chính dự án này.