(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng công trình Cầu Bình Nam 1 và Cầu Bình Nam 2, huyện Thăng Bình.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án được đầu tư nhằm hoàn chỉnh tuyến đường ĐH3.TB nối từ Quốc lộ 1A đến đường 129, đảm bảo tải trọng khai thác của tuyến đường, phục vụ nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tổng mức đầu tư Dự án là 50 tỷ đồng; trong đó, 41,07 tỷ đồng là chi phí xây dựng, 3,518 tỷ đồng là chi phí dự phòng. Dự án sẽ thực hiện từ năm 2019 - 2021.