Quảng Nam: 1 nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu thực hiện Dự án Khu đô thị Điện Thắng Nam

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Kết quả đánh giá hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký tham gia thực hiện Dự án Khu đô thị Điện Thắng Nam giai đoạn 1 tại tỉnh Quảng Nam vừa được công khai. Vượt qua đối thủ, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DHTC là nhà đầu tư duy nhất đáp ứng năng lực, kinh nghiệm thực hiện Dự án.

Dự án Khu đô thị Điện Thắng Nam giai đoạn 1 tại các xã Điện Thắng Nam và Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn được công bố danh mục dự án có sử dụng đất, mời nhà đầu tư đăng ký thực hiện từ ngày 25/11 - 25/12/2021.

Dự án được đầu tư trên diện tích 9,45 ha, sơ bộ tổng chi phí thực hiện là 90 tỷ đồng. Theo cơ cấu sử dụng đất, dự kiến sẽ có đất ở (khoảng 35,16%), đất công trình công cộng (khoảng 14,66%), đất cây xanh (khoảng 3,04%), đất hạ tầng kỹ thuật (khoảng 47,14%).

Dự án có 2 nhà đầu tư đăng ký thực hiện. Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DHTC (địa chỉ tại phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) là nhà đầu tư duy nhất đáp ứng năng lực kinh nghiệm.

Nhà đầu tư còn lại - Công ty CP ACC 245 có hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án không đạt năng lực, kinh nghiệm. Cụ thể, hồ sơ của nhà đầu tư này không có văn bản đăng ký thực hiện dự án; không kê khai các Mẫu 01,02,03; không có xác nhận ngân hàng về việc cung cấp tín dụng để thực hiện dự án. Hồ sơ trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia không chứng minh được năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu. Nhà đầu tư này cũng không trả lời yêu cầu giải trình, làm rõ.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư