(BĐT) - Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình đã công bố kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án Tổ hợp nhà phố thương mại shophouse kết hợp kinh doanh dịch vụ thương mại, khách sạn nghỉ dưỡng tại phường Hải Đình, TP. Đồng Hới. 
Mô hình Dự án Tổ hợp nhà phố thương mại shophouse kết hợp kinh doanh dịch vụ thương mại, khách sạn nghỉ dưỡng tại phường Hải Đình, TP. Đồng Hới

Mô hình Dự án Tổ hợp nhà phố thương mại shophouse kết hợp kinh doanh dịch vụ thương mại, khách sạn nghỉ dưỡng tại phường Hải Đình, TP. Đồng Hới

Dự án có tổng chi phí thực hiện 890 tỷ đồng, diện tích khu đất thực hiện Dự án là hơn 10 nghìn m2.

Theo kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, số tiền sử dụng đất tối thiểu nhà đầu tư phải nộp ngân sách nhà nước tạm tính là hơn 100 tỷ đồng; đề xuất giá trị nộp ngân sách nhà nước tối thiểu là 594,716 triệu đồng. Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn theo hình thức chỉ định, dự kiến tổ chức chỉ định trong quý II/2020.

Kết quả sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện Dự án được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt từ tháng 9/2019. Theo đó, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Thành (địa chỉ tại TP. Đồng Hới, Quảng Bình) là nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển.