(BĐT) - Theo thông báo của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, Dự án Khu nhà ở Sông Thao, huyện Cẩm Khê sẽ bắt đầu phát hành hồ sơ mời sơ tuyển từ 8 giờ ngày 22/6/2019. Thời gian phát hành kéo dài đến 8 giờ ngày 23/7/2019. Đây là dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư, có tổng chi phí thực hiện khoảng 872 tỷ đồng, sơ tuyển rộng rãi quốc tế.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Địa điểm quỹ đất tại xã Thanh Nga và xã Phú Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, diện tích đất sử dụng cho Dự án rộng 14,92 ha. Mục tiêu của Dự án nhằm xây dựng khu nhà ở đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt.

Dự án Khu nhà ở Sông Thao được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt danh mục tại Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 25/2/2019. Danh mục này còn có 14 dự án sử dụng đất khác cần lựa chọn nhà đầu tư, chủ yếu để xây dựng khu nhà ở, khu đô thị, khu dân cư, như Dự án Khu nhà ở đô thị Nam Việt, Khu nhà ở đô thị Lâm Thao, Quảng trường trung tâm và khu nhà ở Đồng Thịnh…