Phiên họp thứ 18 của UBTVQH xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Văn phòng Quốc hội, Phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) dự kiến khai mạc vào ngày 13/12/2022. Tại Phiên họp, UBTVQH sẽ xem xét, cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng.
Tại Phiên họp thứ 18, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc lấy ý kiến nhân dân về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Ảnh: Tiên Giang
Tại Phiên họp thứ 18, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc lấy ý kiến nhân dân về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Ảnh: Tiên Giang

Về công tác lập pháp, UBTVQH sẽ cho ý kiến và xem xét thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; xem xét, quyết định việc lấy ý kiến nhân dân về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng thời, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Liên quan đến các vấn đề quan trọng khác, tại Phiên họp, dự kiến UBTVQH sẽ cho ý kiến về việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan; xem xét việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021; xem xét, quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

Bên cạnh đó, UBTVQH cũng cho ý kiến về việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và đề xuất một số cơ chế, chính sách về y tế và nhiều nội dung khác.

Chương trình Phiên họp dự kiến dành 1 ngày dự phòng xem xét các nội dung: cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV; cho ý kiến về giải pháp xử lý, bất cập tại một số trạm thu phí, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT; cho ý kiến quy hoạch tổng thể quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch...

Chuyên đề

Kết nối đầu tư