Qua rà soát dữ liệu do Cục Thuế Hà Nội cung cấp, cơ quan thanh tra nhận thấy các chi cục thuế thực hiện miễn thuế thu nhập cá nhân đối với 47 người chuyển nhượng nhà không đúng quy định. Đáng chú ý, hết năm 2014 có 57/108 dự án còn nợ tiền sử dụng đất tại 13 chi cục thuế với số tiền trên 4.000 tỷ đồng, tiền phạt chậm nộp gần 2.000 tỷ đồng.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) chỉ đạo Cục Thuế Hà Nội kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có khuyết điểm vi phạm trong công tác quản lý và thu hồi nợ thuế, nợ tiền sử dụng đất, thiếu kiên quyết thực hiện hết các biện pháp cưỡng chế dẫn đến số nợ thuế, nợ tiền sử dụng đất tăng cao.

Cụ thể, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ mới đây, trong giai đoạn từ 2012 đến 30/6/2014, Cục Thuế Hà Nội không hoàn thành kế hoạch thanh tra được Tổng cục Thuế phê duyệt. Một số cuộc thanh tra vi phạm về thời gian thanh tra (vượt thời gian quy định); có những cuộc vượt thời gian quy định rất lớn.

Cục Thuế Hà Nội không hoàn thành kế hoạch kiểm tra hàng năm, tỷ lệ thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế liên tục đạt tỷ lệ thấp.

Qua rà soát dữ liệu do Cục Thuế Hà Nội cung cấp, cơ quan thanh tra nhận thấy, từ ngày 1/1/2012 đến ngày 30/9/2014, các chi cục thuế thực hiện miễn thuế thu nhập cá nhân đối với 47 người chuyển nhượng nhà trong khi người chuyển nhượng có nhiều hơn 1 nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Hà Nội với tổng số tiền thuế đã miễn trên 1,5 tỷ đồng, không đúng quy định.

Đáng chú ý, hết năm 2014 có 57/108 dự án còn nợ tiền sử dụng đất tại 13 chi cục thuế với số tiền trên 4.000 tỷ đồng, tiền phạt chậm nộp gần 2.000 tỷ đồng; trong đó có 31 dự án được gia hạn với số tiền nợ tiền sử dụng đất gần 2.500 tỷ đồng.

“Kiểm tra một số hồ sơ quản lý nợ tiền sử dụng đất thấy các chi cục thuế chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý nợ, có những dự án nợ tiền sử dụng đất dài, trong khi có kết quả kinh doanh của chủ đầu tư hàng năm tốt, nhưng cơ quan thuế không áp dụng các biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ”- kết luận thanh tra chỉ rõ.

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, đến hết năm 2014 trên địa bàn có 26 điểm đất đã có quyết định giao đất của UBND TP Hà Nội nhưng chưa có quyết định xác định giá thu tiền sử dụng đất; trong đó có 10 dự án chưa giải phóng mặt bằng. Tổng số tiền sử dụng đất phải nộp của 26 điểm đất dự tính theo đơn giá đất của UBND TP Hà Nội tại thời điểm giao đất là trên 7.166 tỷ đồng.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ khẳng định, trong giai đoạn từ năm 2012-2014, Cục Thuế Hà Nội đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý và thu hồi nợ thuế, nợ tiền sử dụng đất, thiếu kiên quyết thực hiện hết các biện pháp cưỡng chế dẫn đến số nợ thuế, nợ tiền sử dụng đất tăng cao; vi phạm trong việc chấp hành thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, chấp hành quy định kiểm tra sau 1 năm đối với hồ sơ hoàn trước.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội thực hiện các giải pháp để rà soát và thực hiện ngay việc xác định nghĩa vụ tài chính của các chủ đầu tư đã sử dụng đất của nhà nước trên địa bàn. Trường hợp các chủ đầu tư cố ý trốn tránh, chây ì thực hiện nghĩa vụ với nhà nước có vi phạm thì có giải pháp xử lý kiên quyết, kể cả xem xét trách nhiệm hình sự.

Đồng thời cơ quan thanh tra kiến nghị Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục Thuế Hà Nội kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thế, cá nhân có khuyết điểm vi phạm nêu trong kết luận thanh tra.

Trước đó, ngày 28/2, ông Ngô Văn Khánh - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, đã ký thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách nhà nước đối với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Cục Thuế TP Hà Nội.

Trong đó, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị chuyển cơ quan công an điều tra vụ việc xảy ra tại Dự án xây dựng công trình có chức năng hỗn hợp Đại Thanh tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội (Dự án Đại Thanh).

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ: UBND TP. Hà Nội đã có những vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng dẫn đến nhiều chủ đầu tư sử dụng đất của nhà nước đã từ lâu nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất cho nhà nước; đến ngày 31/12/2014 dự tính là trên 7.166 tỷ đồng.

Đặc biệt là dự án xây dựng công trình có chức năng hỗn hợp Đại Thanh, đến thời điểm thanh tra dự án chưa có quyết định giao đất, chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt dự án, mục đích sử dụng đất là sản xuất gạch ngói, các bên tham gia thực hiện dự án đã chuyển nhượng bất hợp pháp, chủ đầu tư chưa thực hiện nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước, nhưng chủ đầu tư đã khởi công xây dựng từ tháng 3/2012, trong quá trình xây dựng có nhiều sai phạm.

Theo Reatimes.vn