(BĐT) - Qua thanh tra 5 gói thầu của Dự án Sâm Ngọc Linh do Trung tâm Ươm tạo và hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) làm chủ đầu tư, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chỉ ra hàng loạt sai sót với tổng giá trị sai phạm hơn 6,1 tỷ đồng (tổng giá trúng thầu của 5 gói thầu khoảng 51 tỷ đồng).
Việc duyệt thiếu chi phí cho lâm sinh (trồng và chăm sóc cây) gây khó khăn trong quá trình triển khai Dự án Sâm Ngọc Linh. Ảnh: Bạch Dương

Việc duyệt thiếu chi phí cho lâm sinh (trồng và chăm sóc cây) gây khó khăn trong quá trình triển khai Dự án Sâm Ngọc Linh. Ảnh: Bạch Dương

Hơn 6,1 tỷ đồng tổng giá trị sai phạm

Trong số 5 gói thầu của Dự án Sâm Ngọc Linh mà TTCP kiểm tra, có 2 gói thầu xây lắp. Tại 2 gói thầu này, TTCP cho biết, trong quá trình thi công, nhà thầu bố trí quá ít nhân sự so với hợp đồng ký kết, dẫn đến chất lượng công trình chưa đảm bảo, phải thi công lại.

Thứ nhất là Gói thầu Nhà làm việc, nhà thí nghiệm, nhà trình diễn và giới thiệu sản phẩm, nhà ăn tập thể... Gói thầu này do Công ty CP Phát triển xây dựng Tân Thành Đô thực hiện với giá trúng thầu là 32,33 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua thanh tra, TTCP xác định giá trị sai phạm của Gói thầu là 4,8 tỷ đồng và đề nghị giảm trừ số tiền này khi nghiệm thu, thanh quyết toán cho nhà thầu (chiếm gần 15% giá trị trúng thầu).

Thứ hai là Gói thầu Xây dựng công trình trạm biến áp 2 khu Đăk Tô và Măng Ri. Gói thầu này do Công ty TNHH Kim Nguyên Kon Tum thực hiện với giá trúng thầu là 14,43 tỷ đồng. Qua thanh tra, TTCP phát hiện 0,4 tỷ đồng giá trị sai phạm và đề nghị giảm trừ khi nghiệm thu, thanh quyết toán cho nhà thầu (chiếm 2,8% giá trị trúng thầu).

Công ty TNHH Tấn Thành - nhà thầu thực hiện việc giám sát thi công 2 gói thầu nói trên cũng bị TTCP đề xuất giảm trừ 0,1 tỷ đồng giá trị sai phạm khi thanh quyết toán (chiếm 9% giá trị trúng thầu).

Liên danh Công ty CP Thiết kế và Xây dựng đô thị Việt Nam - Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Kon Tum là nhà thầu thực hiện Gói thầu Tư vấn lập, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán cũng bị đề nghị giảm trừ quyết toán 0,118 tỷ đồng giá trị sai phạm (chiếm 10% giá trúng thầu).

Đặc biệt, Trung tâm Ươm tạo và hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN là đơn vị thực hiện phần công việc quản lý dự án với tổng chi phí là 2,02 tỷ đồng nhưng qua thanh tra, TTCP phát hiện giá trị sai phạm lên tới 0,68 tỷ đồng (chiếm 33,7% giá trị công việc). 

Chủ đầu tư yếu kém

TTCP nhấn mạnh, Bộ KH&CN có khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho dự án đầu tư khi phê duyệt chủ đầu tư quản lý Dự án không có chức năng chuyên môn và không đủ cán bộ có năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Bên cạnh đó, Bộ KH&CN phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu có gói thầu với nội dung thực hiện không có trong danh mục dự án đầu tư, không bảo đảm quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật Đấu thầu. Đó là Gói thầu số 35 Vật tư, dụng cụ phục vụ hoạt động lâm sinh do Dự án Sâm Ngọc Linh thiếu hoạt động lâm sinh. Bộ KH&CN cũng phê duyệt bổ sung chi phí quản lý Dự án theo dự toán Chủ đầu tư lập căn cứ vào thực tế chi, trong khi dự toán Dự án được duyệt căn cứ tỷ lệ quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng.

Vấn đề nằm ở chỗ, chương trình, kế hoạch thanh tra của Bộ KH&CN các năm từ 2013 - 2017 chưa có nội dung thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho các dự án đầu tư. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến các chủ đầu tư dù còn nhiều sai sót khi thực hiện dự án nhưng chưa được phát hiện kịp thời.  

TTCP kết luận, công tác lập, thẩm tra Dự án Sâm Ngọc Linh còn nhiều sai sót như số liệu phản ánh còn thiếu thống nhất dẫn đến phải điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả đầu tư của Dự án; xác định cây giống là thiết bị chưa phù hợp, dẫn đến Dự án được duyệt thiếu chi phí cho lâm sinh (trồng và chăm sóc cây), gây khó khăn trong quá trình triển khai Dự án.

Bên cạnh đó, dự toán lập cho nội dung chi phí quản lý dự án chưa tính toán kỹ đến đặc thù của Dự án, dẫn đến không lập theo phương án xây dựng dự toán chi cụ thể mà xác định theo tỷ lệ, gây khó khăn khi thực hiện và phải xin điều chỉnh. Trung tâm Ươm tạo và hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN căn cứ nhu cầu thực tế để lập dự toán chi phí quản lý dự án là 2,28 tỷ đồng, lớn hơn dự toán được duyệt là 0,68 tỷ đồng.

Tại Thông báo kết luận thanh tra số 1010/TB-TTCP ngày 21/6/2019, TTCP yêu cầu Bộ KH&CN xử lý số tiền sai phạm trên. Đồng thời, Chủ đầu tư Dự án Sâm Ngọc Linh phải giải trình cụ thể từng khoản chi, xử lý số tiền chi quản lý Dự án tăng so với dự toán được duyệt.