Thanh tra Chính phủ phát hiện tỉnh Hoà Bình thu hồi đất để Công ty TNHH sân golf Phượng Hoàng thuê đất thực hiện dự án xây dựng sân golf Phượng Hoàng không nằm trong quy hoạch sử dụng đất được Thủ tướng phê duyệt. Công trình sân golf, nhà điều hành, khách sạn 3 tầng và các công trình phụ trợ khác không có giấy phép xây dựng.
Sân golf Phượng Hoàng nằm trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình.

Sân golf Phượng Hoàng nằm trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình.

Chiều 30/5, Thanh tra Chính phủ đã chính thức công khai kết luận thanh tra công tác quản lý sử dụng đất, quản lý đầu tư xây dựng tại tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2004-2014.

Xây dựng nhiều công trình không phép

Theo kết luận thanh tra, UBND tỉnh Hoà Bình thu hồi đất để Công ty TNHH sân golf Phượng Hoàng thuê đất thực hiện dự án xây dựng sân golf Phượng Hoàng không nằm trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2001-2010 của tỉnh Hoà Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 874/2002, Quy hoạch điều chỉnh sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 11/2008…

“UBND tỉnh Hoà Bình và Công ty TNHH sân golf Phượng Hoàng đã tự thoả thuận giá đất cho thuê để ký hợp đồng thuê đất là vi phạm Điều 56 Luật Đất đai 2003; ký hợp đồng cho thuê đất với Công ty TNHH sân golf Phượng Hoàng theo hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất là không đúng với Giấy chứng nhận đầu tư số 2417/GP của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 18/8/2004, quy định tiền thuê đất trả hàng năm và điều chỉnh lại sau chu kỳ 5 năm. Ngày 3/1/2009 mới ký hợp đồng thuê đất, năm 2010 công ty mới trả tiền thuê đất mà không xác định lại đơn giá thuê đất là vi phạm Nghị định 142/2005 của Chính phủ, gây thất thoát ngân sách nhà nước”- Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Hơn nữa, chủ đầu tư dự án và các cơ quan chức năng không tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo quy định là vi phạm Điều 21 Nghị định 08/2005 của Chính phủ và Thông tư 15/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng.

Đáng chú ý hơn nữa, Thanh tra Chính phủ còn phát hiện việc xây dựng công trình sân golf, nhà điều hành, khách sạn 3 tầng và các công trình phụ trợ khác không có giấy phép xây dựng, không có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Điều này vi phạm Luật Xây dựng 2003.

Cơ quan thanh tra nhận định, dự án đầu tư xây dựng sân golf Phượng Hoàng là dự án đầu tư nước ngoài 100% nhưng UBND tỉnh Hoà Bình đã buông lỏng quản lý, biểu hiện của sự nóng vội để xảy ra nhiều sai phạm. “Khi thu hồi đất, cho thuê đất thực hiện dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; nhiều hạng mục công trình xây dựng không phép, xác định tiền thuê đất không đúng quy định”- kết luận nêu rõ.

Trách nhiệm trong việc này thuộc về Thường trực UBND tỉnh Hoà Bình nhiệm kỳ 2005-2010 và các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và chủ đầu tư dự án.

Báo cáo Thủ tướng kết quả xử lý trong quý III/2017

Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình hoàn thiện các thủ tục cần thiết trình Thủ tướng phê duyệt quy hoạch sân golf Phượng Hoàng, đồng thời điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp với quy hoạch phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Yêu cầu chủ đầu tư lập quy hoạch chi tiết 1/500 để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định, làm cơ sở thực hiện quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

“Xử lý vi phạm đối với chủ đầu tư dự án xây dựng sân golf Phượng Hoàng đầu tư xây dựng công trình không có giấy phép, không có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt”- Thanh tra Chính phủ kiến nghị.

Kết luận cũng yêu cầu chủ đầu tư sân golf này phải chủ động đề xuất các giải pháp về xác định lại nghĩa vụ tài chính phải nộp, tiền thuê đất của chủ đầu tư với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài chính chủ trì kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế của hoạt động sân golf Phượng Hoàng nhiều năm nay chưa kiểm tra, theo báo cáo của công ty hoạt động kinh doanh từ năm 2008 đến nay đều thua lỗ.

Mới đây nhất, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình về xử lý sau thanh tra công tác quản lý sử dụng đất, quản lý đầu tư xây dựng tại tỉnh Hoà Bình.

Phó Thủ tướng đồng ý với kết luận và kiến nghị của Thanh tra Chính phủ; trong đó cần chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật. Kiểm điểm nghiêm túc các đơn vị, cá nhân sai phạm và đôn đốc thu nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2017.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Hoà Bình kiểm tra việc thực hiện quy hoạch khi triển khai dự án đầu tư xây dựng sân golf Phượng Hoàng, báo cáo kết quả lên Thủ tướng trong quý III/2017.

Theo Dân trí