(BĐT) - Liên quan đến vụ việc Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Vinh vừa bị “sổng” một hành khách bị tâm thần không có thẻ nhưng vẫn lên được tàu bay VN1265 xảy ra vào ngày 3/3/2018, Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định xử phạt mức tiền tối đa 40 triệu đồng đối với Cảng HKQT Vinh và một số cá nhân liên quan về hành vi vi phạm không thực hiện đúng chương trình an ninh hàng không.
Sân bay Vinh nơi xảy ra sự cố.. Ảnh Internet

Sân bay Vinh nơi xảy ra sự cố.. Ảnh Internet

Đối với Cảng HKQT Vinh, không chỉ phạt tiền, Cục Hàng không Việt Nam còn xử lý vi phạm bằng hình thức khuyến cáo bằng văn bản về việc thực hiện không đầy đủ quy định của pháp luật, tài liệu hướng dẫn liên quan đến hoạt động vận tải hàng không theo quy định.

Đối với các cá nhân có liên quan, Cục Hàng không Việt Nam xử phạt tiền mức tối đa 10 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép nhân viên an ninh hàng không 2 tháng đối với 04 nhân viên an ninh hàng không của Cảng HKQT Vinh về hành vi vi phạm thực hiện nhiệm vụ không đúng quy trình thực hiện công việc, quy trình phối hợp quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 15, Nghị định số 147/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Xử phạt tiền mức 4 triệu đồng đối với 01 nhân viên làm thủ tục hành khách của Cảng HKQT Vinh về hành vi vi phạm thực hiện nhiệm vụ không đúng quy trình thực hiện công việc, quy trình phối hợp quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 15 Nghị định số 147/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Xử lý vi phạm đối với Phó giám đốc Cảng HKQT Vinh phụ trách an ninh bằng hình thức khuyến cáo bằng văn bản về năng lực quản lý, giám sát, điều hành trực tiếp hoạt động vận tải hàng không theo quy định tại Điều 16, Thông tư số 85/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng không.

Đây cũng chính là bài học kinh nghiệm cho các Cảng vụ hàng không khu vực, từ đó kịp thời chấn chỉnh và đề ra các giải pháp cụ thể để ngăn chặn nguy cơ lặp lại vụ việc tương tự và nguy cơ xảy ra mất an ninh, an toàn hàng không. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cần tổ chức đánh giá lại toàn bộ công tác đảm bảo ANHK trên tất cả các cảng hàng không trong hệ thống cảng hàng không Việt Nam để đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, về trang thiết bị ANHK và tổ chức đào tạo, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức chấp hành quy định của cán bộ, nhân viên.