(BĐT) - Theo Báo cáo thường niên vừa được công bố, 2016 là một năm thành công của Công ty CP Dược phẩm dược liệu Pharmedic. Doanh thu và lợi nhuận của Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Cụ thể, tổng doanh thu của Pharmedic đạt 420,82 tỷ đồng, tăng 7,9% so với kế hoạch và tăng 7,2% so với năm 2015. Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 413,93 tỷ đồng, tăng 6,8% so với năm 2015 và đạt 106,13% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 92,89 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế đạt 73,93%, tăng 15,7% so với năm 2015 và tăng 28,4% so với kế hoạch. Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu (EPS) đạt 7.783 đồng. Năm 2016, Pharmedic đã nộp ngân sách nhà nước 47,1 tỷ đồng, tăng 53,9% so với năm 2015. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2016 là 17.360.000 đồng/người/tháng, tăng 7,5% so với năm 2015.

Nhận định năm 2017 sẽ là năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với ngành dược nói chung, Pharmedic nói riêng, doanh nghiệp này đặt kế hoạch khá khiêm tốn so với kết quả thực hiện năm 2016. Cụ thể, tăng trưởng doanh thu là 415 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 83 tỷ đồng.

Theo kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2017, Công ty không chỉ sản xuất các mặt hàng dược phẩm, dược liệu, mà còn mở rộng việc kinh doanh các sản phẩm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng; tập trung vào việc sớm hoàn thành dự án đầu tư xây dựng nhà máy mới để tăng năng suất, tạo ra những sản phẩm mới, tiên tiến bắt kịp sự phát triển của ngành dược phẩm, dược liệu...

Pharmedic hiện có vốn điều lệ là 93,325 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 238,33 tỷ đồng. Tổng tài sản tính đến thời điểm 31/12/2016 tăng 13,7% so với năm 2015, đạt 296,99 tỷ đồng (trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 12,9%, tài sản dài hạn tăng 18%).