Phân công chuẩn bị phiên họp thứ 13 và 14 của UBTVQH

(BĐT) - Để chuẩn bị Phiên họp thứ 13 và 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ vừa phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số dự án luật, báo cáo.
Phiên họp thứ 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Trọng Đức
Phiên họp thứ 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Trọng Đức

Đối với Phiên họp thứ 13 (dự kiến từ ngày 10 - 11/8/2017 và từ ngày 14 - 18/8/2017), Thủ tướng phân công Bộ trưởng Bộ Tài chính phối hợp chuẩn bị Báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của Dự án Luật Quản lý nợ công; Bộ trưởng Bộ Công Thương chuẩn bị Dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi). Báo cáo của Chính phủ về việc giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng BOT” sẽ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị…

Đối với Phiên họp thứ 14 (dự kiến từ ngày 11 - 15/9/2017 và ngày 18/9/2017), Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; phối hợp chuẩn bị Báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của Dự án Luật Quy hoạch.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường. Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án.

Tổng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng; về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phối hợp chuẩn bị Báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng…            

Chuyên đề