(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương (nguồn vốn đầu tư phát triển) thực hiện Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2020. Theo đó, kế hoạch vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình 30a của Tỉnh là 272,236 tỷ đồng, sẽ được phân bổ cho 2 tiểu dự án.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, đối với Tiểu Dự án 1 - Dự án 1 (Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn các huyện nghèo), phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2020 cho các huyện Tây Giang, Nam Trà My, Phước Sơn, Bắc Trà My, Đông Giang và Nam Giang với số tiền 263,745 tỷ đồng.

Đối với Tiểu Dự án 2 - Dự án 1 (Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo), sẽ phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương năm 2020 hỗ trợ cho 7 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc các huyện Núi Thành, Thăng Bình và Duy Xuyên số tiền là 8,491 tỷ đồng.