(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phân bổ hơn 610 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp môi trường của ngân sách trung ương đợt 2 năm 2021 cho 17 bộ, cơ quan, địa phương.
 Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phân bổ hơn 610 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp môi trường. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phân bổ hơn 610 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp môi trường. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, phân bổ 610,769 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp môi trường ngân sách trung ương năm 2021 cho các bộ, cơ quan, địa phương như đề nghị của Bộ Tài chính.

Trong đó, Bộ Tài nguyên và môi trường 308,970 tỷ đồng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 8,73 tỷ đồng, Bộ Công Thương 6,516 tỷ đồng, Bạc Liêu 32,774 tỷ đồng, Thái Nguyên 24,541 tỷ đồng, Bắc Kạn 21,342 tỷ đồng, Trà Vinh 21,794 tỷ đồng, Gia Lai 27 tỷ đồng, Hà Tĩnh 20,7 tỷ đồng,…

Các bộ, cơ quan, địa phương được phân bổ kinh phí nêu trên có trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn đúng đối tượng, đúng mục đích, đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; khẩn trương thực hiện giải ngân số kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ trong năm 2021 theo quy định. Trường hợp không giải ngân hết sẽ hủy dự toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

UBND các tỉnh được bố trí vốn có trách nhiệm bố trí kinh phí ngân sách địa phương đối ứng phần còn lại theo dự toán đã được UBND tỉnh phê duyệt, tối thiểu 50% tổng mức đầ tư của dự án, bảo đảm chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn và thực hiện việc nghiệm thu dự án đưa vào sử dụng đáp ứng đúng yêu cầu.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính thu hồi số kinh phí tiết kiệm và còn lại chưa phân bổ (300,369 tỷ đồng) để bổ sung nguồn dự phòng ngân sách trung ướng năm 2021 chi cho công tác phòng, chống dịch covid-19 và thực hiện chiến lược vắc xin theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 8/6/2021 của Chính phủ.