(BĐT) - Để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021 cũng như giai đoạn 2021 - 2025, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) định hướng hoạt động thăm dò, khai thác (TDKT) dầu khí của Tập đoàn gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, bền vững, có khả năng cạnh tranh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.
Theo Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng, Tập đoàn luôn sẵn sàng về nguồn lực và tiềm lực để thực hiện các kế hoạch thăm dò khai thác dầu khí mang tính đột phá

Theo Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng, Tập đoàn luôn sẵn sàng về nguồn lực và tiềm lực để thực hiện các kế hoạch thăm dò khai thác dầu khí mang tính đột phá

Các báo cáo được trình bày tại Hội nghị Thăm dò, khai thác dầu khí năm 2021 vừa qua tại TP. Vũng Tàu cho thấy, mặc dù chịu tác động kép của đại dịch Covid-19 và suy giảm giá dầu nhưng Petrovietnam đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu gia tăng trữ lượng cũng như sản lượng khai thác dầu thô ở trong và ngoài nước. Năm 2020, gia tăng trữ lượng đạt 15,02 triệu tấn quy dầu; sản lượng khai thác dầu thô trong nước và nước ngoài lần lượt đạt 9,65 triệu tấn và 1,8 triệu tấn.

Trong 5 năm tới, Petrovietnam sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm thăm dò nhằm gia tăng trữ lượng dầu khí, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên dầu khí trong nước, đồng thời tìm kiếm cơ hội TDKT ở nước ngoài. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh thu hút, khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia vào các hoạt động TDKT, tăng cường nghiên cứu điều tra cơ bản và tìm kiếm thăm dò với các đối tượng phi truyền thống (khí hydrate, khí than, khí nông, khí đá phiến sét...) cũng cần được quan tâm triển khai quyết liệt.

Để thực hiện thành công chiến lược phát triển trong lĩnh vực TDKT, bên cạnh những nỗ lực từ Petrovietnam thì cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động dầu khí có vai trò quyết định. Petrovietnam kiến nghị các cấp có thẩm quyền, cơ quan quản lý nhà nước về dầu khí có chủ trương nhất quán và ổn định cho công tác TDKT dầu khí; xây dựng nguồn quỹ phù hợp với tìm kiếm thăm dò; kiện toàn khung pháp lý về dầu khí theo hướng tạo điều kiện khuyến khích các nhà đầu tư triển khai công việc trong tình hình mới, tránh chồng chéo với các quy định khác.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An nhấn mạnh, Petrovietnam phải luôn xác định rằng TDKT là cốt lõi trong các lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn, từ đó có sự đầu tư mạnh mẽ hơn nữa. Bộ Công Thương luôn đồng hành trong tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của Tập đoàn về cơ chế, chính sách liên quan.

Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cho biết, Tập đoàn luôn sẵn sàng về nguồn lực và tiềm lực để thực hiện các kế hoạch TDKT mang tính đột phá và quyết liệt. Tuy nhiên, sự phát triển của công tác TDKT hiện đang đối mặt với rất nhiều khó khăn chủ quan và khách quan. Bên cạnh những khó khăn về điều kiện kỹ thuật, địa chất, tình hình triển khai thực địa, khó khăn trong cơ chế chính sách pháp luật về dầu khí đang ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động TDKT. Petrovietnam kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm có sự điều chỉnh cơ chế chính sách pháp luật về dầu khí cho phù hợp với tình hình mới, làm động lực cho các nhà đầu tư tăng cường hoạt động TDKT dầu khí, qua đó tạo nguồn thu mới cho đất nước.

Về kế hoạch năm 2021 cũng như giai đoạn 2021 - 2025, Phó Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn cho biết, Tập đoàn đang cố gắng hết sức để thực hiện thành công kế hoạch với các mục tiêu chủ yếu là: tập trung cho các dự án trọng điểm; tối đa giá trị tài sản hiện có; phát triển các dự án mới để đạt mục tiêu gia tăng trữ lượng. Tập đoàn đã đưa ra nhiều nhóm giải pháp để thực hiện mục tiêu, trong đó có 3 nhóm giải pháp trọng tâm gồm: Nâng cao năng lực quản trị, đặc biệt là nguồn lực con người; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực TDKT; nhóm giải pháp về cơ chế chính sách, khung pháp lý để tạo môi trường thông thoáng cho các nhà đầu tư.