Ông Nguyễn Hoàng Thao không tái cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026 do không bảo đảm về độ tuổi ứng cử đại biểu HĐND lần đầu theo quy định. Do đó, Trung ương và Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương thống nhất ông Thao giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương.
Ông Nguyễn Hoàng Thao không tái cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Ông Nguyễn Hoàng Thao không tái cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Ngày 5/7, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, vào ngày mai (6/7), kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, sẽ diễn ra. Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử tỉnh sẽ báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương đã chuẩn bị cơ bản, bảo đảm công tác nhân sự cán bộ chủ chốt HĐND, UBND khóa mới.

Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương thông tin thêm, công tác chuẩn bị nhân sự cán bộ chủ chốt HĐND, UBND tỉnh bảo đảm theo đúng quy trình, quy định của Trung ương, của tỉnh, như: Các tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu cử chức danh chủ chốt HĐND tỉnh (chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng ban, phó trưởng ban của các ban HĐND tỉnh); các tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu cử chức danh chủ chốt UBND tỉnh (chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên UBND tỉnh)…

"Đối với ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, trên cơ sở thống nhất về mặt chủ trương giữa Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Thao sẽ đảm nhận chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, ông Thao không tái cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026 do không bảo đảm về độ tuổi ứng cử đại biểu HĐND lần đầu theo quy định"- Thường trực Tỉnh uỷ Bình Dương thông tin.

Theo đánh giá, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Hoàng Thao đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt và cải tiến trong công tác lãnh đạo, điều hành, góp phần đưa tỉnh Bình Dương hoàn thành “mục tiêu kép” trong phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng, giao phó.

Theo Tiền Phong