Ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

0:00 / 0:00
0:00
Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa XI với số phiếu đạt 100%.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có 51 đại biểu. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa mới đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá mới bầu 12 người vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Cùng với ông Lê Quốc Phong, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp khoá mới có tổng cộng 13 người (khuyết 2 người).

Ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp ảnh 1

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa mới họp phiên thứ nhất.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với số phiếu 51/51 đạt 100%.

Ông Phan Văn Thắng, Trưởng Ban Tổ chức, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Phạm Thiện Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa XI.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI đã bầu 10 người vào Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ (khuyết 1 người), ông Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá X và XI tái đắc cử Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Trong phiên làm việc sáng 20/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh ủy Đồng Tháp lần thứ XI đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng.

Ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp ảnh 2

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Lê Quốc Phong sinh ngày 3/5/1978, quê quán Hà Nội; trình độ Thạc sĩ sinh học, lý luận chính trị cao cấp.

Ông Lê Quốc Phong từng giữ nhiều chức vụ của tổ chức Đoàn trong các trường học, Thành Đoàn TPHCM, Hội Sinh viên TPHCM và Hội Sinh viên Việt Nam; Bí thư Thành đoàn TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM.

Tháng 12/2013, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 4 khóa X bầu ông Lê Quốc Phong làm Bí thư Trung ương Đoàn khóa X; Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Tháng 1/2016, ông Lê Quốc Phong được bầu vào Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ngày 21/4/2016 được bầu giữ chức Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và tái đắc cử vào tháng 12/2017.

Ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp ảnh 3

Ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Năm 2018, ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII. Đến tháng 8/2020 tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Trước đó, ngày 11/10, tại Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; điều động, phân công, chỉ định ông Lê Quốc Phong tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư