Nửa đầu năm 2024, giá sản xuất có xu hướng tăng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tổng cục Thống kê cho biết, giá sản xuất quý II và 6 tháng đầu năm 2024 có xu hướng tăng. Chỉ số giá sản xuất công nghiệp, chỉ số giá nguyên nhiên vật liệu dùng cho sản xuất tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước; chỉ số giá sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và chỉ số giá dịch vụ tăng khá cao; trong khi chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa giảm theo thị trường thế giới.

Nửa đầu năm 2024, giá sản xuất có xu hướng tăng ảnh 1

Chỉ số giá sản xuất, chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước các năm 2020 - 2024 (%)

Chỉ số giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản quý II/2024 ước tăng 2,77% so với quý trước và tăng 9,09% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, chỉ số giá sản xuất nông nghiệp và dịch vụ có liên quan tăng 3,76% và tăng 12,39%; lâm nghiệp và dịch vụ có liên quan tăng 0,69% và tăng 1,14%; thủy sản khai thác, nuôi trồng giảm 0,15% và tăng 0,07%.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, chỉ số giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 7,43% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chỉ số giá sản xuất nông nghiệp và dịch vụ có liên quan tăng 10,29%. Chỉ số giá sản xuất lâm nghiệp và dịch vụ có liên quan tăng 0,35%; chỉ số giá sản xuất thủy sản khai thác, nuôi trồng giảm 0,36%.

Chỉ số giá sản xuất sản phẩm công nghiệp quý II/2024 ước tăng 1,15% so với quý trước và tăng 1,07% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, chỉ số giá sản xuất sản phẩm công nghiệp ước tăng 0,25% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, chỉ số giá sản xuất sản phẩm khai khoáng tăng 6,32%; điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 4,87%; nước tự nhiên khai thác, dịch vụ quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,01%; riêng nhóm sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 0,26%.

Chỉ số giá sản xuất dịch vụ quý II/2024 ước tăng 0,16% so với quý trước và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, chỉ số giá sản xuất dịch vụ ước tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, dịch vụ vận tải, kho bãi tăng 15,79%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 4,52%; giáo dục và đào tạo tăng 9,1%; y tế và trợ giúp xã hội tăng 8,83%; hoạt động dịch vụ khác tăng 6,01%; hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình tăng 3,09%.

Chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất quý II/2024 ước tăng 0,93% so với quý trước và tăng 3,09% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, chỉ số giá nguyên nhiên vật liệu dùng cho sản xuất ước tăng 2,16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chỉ số giá nguyên nhiên vật liệu dùng cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,73%; dùng cho sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,42%; dùng cho xây dựng giảm 0,22%.

Nửa đầu năm 2024, giá sản xuất có xu hướng tăng ảnh 2

Chỉ số giá xuất khẩu hàng hóa, chỉ số giá nhập khẩu hàng hóa và tỷ giá thương mại hàng hóa 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước các năm 2020 - 2024 (%)

Chỉ số giá xuất khẩu hàng hóa quý II/2024 ước tăng 1,59% so với quý trước và giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, chỉ số giá xuất khẩu hàng hóa ước giảm 1,95% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá nhập khẩu hàng hóa quý II/2024 ước giảm 0,21% so với quý trước và giảm 3,02% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung nửa đầu năm 2024, chỉ số giá nhập khẩu hàng hóa ước giảm 2,15% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục Thống kê cho biết, nửa đầu năm 2024, tỷ giá thương mại hàng hóa ước tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước do chỉ số giá xuất khẩu có mức giảm thấp hơn mức giảm của chỉ số giá nhập khẩu, phản ánh Việt Nam đang ở vị trí thuận lợi khi giá hàng xuất khẩu có lợi thế hơn so với giá hàng nhập khẩu.

Chuyên đề