(BĐT) - Công ty CP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (mã chứng khoán: NTC) vừa công bố Báo cáo tài chính quý I/2021 với doanh thu thuần 68 tỷ đồng, tăng 63%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 113 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong cơ cấu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 55 tỷ đồng, tăng hơn 74% so với cùng kỳ; doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 26%, lên hơn 11 tỷ đồng.

Tính đến 31/3/2021, tổng tài sản của Công ty là hơn 4.479 tỷ đồng, tăng nhẹ 31,5 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 1.319 tỷ đồng, chiếm gần 30%; chi phí trả trước dài hạn hạn 1.780 tỷ đồng, chiếm gần 40%.

Nợ phải trả tính đến thời điểm hết quý I giảm 81 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn 3.684 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 575,6 tỷ đồng.