(BĐT) - Ngày 8/2 tới, Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã chứng khoán: NT2) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán là 15/3.

Như vậy, với gần 287,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả tổng cộng 287,9 tỷ đồng cho cổ đông trong đợt tạm ứng này.

Năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 6.082,2 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 625,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 20,5% và 17,1% so với thực hiện năm 2019.

Được biết, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh năm 2020 với tổng doanh thu là 7.177,4 tỷ đồng và lợi nhuận 620 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp hoàn thành được 100,8% kế hoạch lợi nhuận.

Xét về dòng tiền, trong năm 2020, hoạt động kinh doanh chính tạo ra 1.222,3 tỷ đồng, giảm 36,3% so với năm 2019. Trong đó, dòng tiền tài chính âm tới 1.829,7 tỷ đồng, chủ yếu do doanh nghiệp trả nợ vay và trả cổ tức cho cổ đông.