Nợ bảo hiểm vẫn cao

(BĐT) - Năm 2016, việc thực hiện các chỉ tiêu cơ bản của ngành BHXH đều đạt kết quả tốt, đặc biệt thu từ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp đạt 101,3% so với kế hoạch được giao...
Nợ bảo hiểm tại các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, giải thể, phá sản còn nhiều. Ảnh: Ngọc Kỳ
Nợ bảo hiểm tại các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, giải thể, phá sản còn nhiều. Ảnh: Ngọc Kỳ

Tại Hội nghị cải cách hành chính và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức ngày 3/1/2017, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, năm 2016, việc thực hiện các chỉ tiêu cơ bản của ngành BHXH đều đạt kết quả tốt, đặc biệt thu từ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp đạt 101,3% so với kế hoạch được giao; hoạt động đầu tư tài chính với số tiền sinh lời cũng vượt chỉ tiêu được giao.

Tuy nhiên, ngành BHXH vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn và cần nhiều thay đổi để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp (DN). Ví dụ như, việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ theo quy định pháp luật của các cơ quan chức năng còn chưa đầy đủ hoặc chưa kịp thời, dẫn đến cơ quan BHXH lúng túng trong tổ chức thực hiện; quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT bị ảnh hưởng, nhất là người lao động làm việc tại các DN đang nợ tiền đóng BHXH, DN đang trong quá trình làm thủ tục phá sản, giải thể hoặc chủ sử dụng lao động bỏ trốn…

Bên cạnh đó, mặc dù số nợ bảo hiểm có giảm so với năm trước, nhưng vẫn cao, chưa khắc phục được những tồn tại như: nợ không còn khả năng thu hồi, nợ tại các DN đã ngừng hoạt động, giải thể, phá sản hoặc chủ bỏ trốn; nhiều DN không tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT, tìm cách trốn đóng, đóng không đầy đủ; việc phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan tổ chức thực hiện chưa chặt chẽ.

Năm 2016 đánh dấu sự hợp tác hiệu quả giữa BHXH Việt Nam và các cơ quan để tạo thuận lợi cho người dân và DN. Năm 2017, BHXH Việt Nam tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ người dân, DN và hiệu quả quản lý.

Chuyên đề