(BĐT) - Cục Thuế Ninh Thuận vừa công khai danh sách 58 doanh nghiệp nợ thuế với số tiền nợ trên 230 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực có số nợ lớn nhất là tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với trên 143 tỷ đồng; tiền chậm nộp là trên 58,9 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng là trên 12,4 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp trên 2,9 tỷ đồng; thuế bảo vệ môi trường trên 1,8 tỷ đồng…
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dẫn đầu danh sách công khai của Cục Thuế Ninh Thuận là Công ty CP Khoáng sản Sài Gòn - Ninh Thuận với số nợ trên 62 tỷ đồng, tiếp theo là Công ty CP Sản xuất thương mại dịch vụ Thạch Linh, nợ trên 36,9 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Sông Trà nợ trên 28 tỷ đồng (hiện tại DN này đang trong trạng thái ngừng hoạt động); Công ty TNHH Hoàng Khang Phan Rang nợ trên 15,7 tỷ đồng; Công ty CP Khoáng sản An Hưng nợ trên 12,3 tỷ đồng…