Niêm yết và giao dịch chứng chỉ Quỹ ETF FPT Capital VNX50 trên HOSE

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 25/5/2023, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã chính thức đưa 6.000.000 chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF FPT Capital VNX50 (mã chứng khoán: FUEFCV50) vào giao dịch với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 60 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 9.749,98 đồng với biên độ dao động giá +/-20%.
Niêm yết và giao dịch chứng chỉ Quỹ ETF FPT Capital VNX50 trên HOSE

Quỹ ETF FPT Capital VNX50 mô phỏng chỉ số tham chiếu VNX50 - chỉ số giá thể hiện biến động giá cổ phiếu của 50 công ty niêm yết trên HOSE và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Đây là quỹ hoán đổi danh mục và không giới hạn về thời gian hoạt động, do Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư FPT (FPT Capital) quản lý.

Quỹ ETF FPT Capital VNX50 áp dụng chiến lược đầu tư thụ động với mục tiêu bám sát tỷ lệ lợi nhuận của chỉ số tham chiếu bằng cách đầu tư vào danh mục chứng khoán cơ cấu của chỉ số tham chiếu. Quỹ sẽ linh hoạt trong việc phân bổ tài sản đầu tư tùy thuộc vào tình hình thị trường và cơ hội đầu tư tại từng thời điểm dựa trên nhận định của Công ty quản lý quỹ với mục đích bảo vệ lợi ích nhà đầu tư. Danh mục đầu tư của Quỹ bao gồm các chứng khoán cơ cấu trong danh mục của chỉ số tham chiếu VNX50 và các tài sản khác được quy định cụ thể tại Bản cáo bạch của Quỹ.

Tần suất xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ là hàng ngày và cuối tháng. Nếu ngày định giá rơi vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì ngày định giá là ngày làm việc kế tiếp liền ngay sau đó. Tần suất giao dịch hoán đổi của Quỹ là hàng ngày, giá giao dịch hoán đổi sẽ được xác định tại cuối ngày liền trước ngày giao dịch hoán đổi.

Chuyên đề