(BĐT) - Cổ phiếu của Tổng công ty Thăng Long - CTCP vừa được khai trương niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán HNX với mã TTL vào ngày 18/1.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Trước đó, liên tiếp hai năm 2016, 2017, Tổng công ty Thăng Long được Bộ GTVT xếp vào danh sách các nhà thầu xây lắp đáp ứng điều kiện tham gia các dự án giao thông có sử dụng ngân sách nhà nước. Từ năm 2014, khi mới bắt đầu cổ phần hóa và chuyển sang hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần, Tổng công ty chỉ có vốn điều lệ 300 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu hơn 350 tỷ đồng. Đến nay, Tổng công ty Thăng Long đã từng bước hoàn thành việc tái cơ cấu, cải tiến, nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh, liên tục các năm qua làm ăn có lãi, trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ bình quân hơn 10%/năm. Quy mô vốn điều lệ năm 2017 đã đạt hơn 419 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt gần 550 tỷ đồng.

Việc niêm yết cổ phiếu TTL đánh dấu bước ngoặt quan trọng, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản trị của Tổng công ty với các cổ đông, nhà đầu tư trong và ngoài nước.