Nhựa Hà nội báo lãi quý I/2022 tăng trưởng 158%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Nhựa Hà Nội vừa công bố Báo cáo tài chính quý I/2022 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 548,3 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2021. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, Công ty báo lãi ròng đạt 30 tỷ đồng, tăng trưởng 158%.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 1.977 tỷ đồng; trong đó, nợ phải trả chiếm 65%, tương đương 1.292 tỷ đồng.

Ngày 15/4 vừa qua, Công ty đã chốt danh sách cổ đông phát hành 36,44 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu với giá 15.000 đồng.

Công ty ước tính huy động về 546,6 tỷ đồng để góp vốn vào các công ty vật liệu xây dựng công nghệ cao, cơ khí và bổ sung vốn lưu động để mua hàng hoá, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư