(BĐT) - Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) cho biết, qua 3 đợt đấu thầu, đến nay, 22 cục DTNN khu vực đã hoàn thành nhập kho dự trữ quốc gia (DTQG) 190.000 tấn gạo và 80.000 tấn thóc theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Trước đó, ngày 12/3/2020, các đơn vị DTNN đã mở thầu mua 190.000 tấn gạo, kết quả đã trúng thầu 178.000 tấn nhưng chỉ ký hợp đồng và nhập kho DTQG được 7.700 tấn. Còn lại 182.300 tấn chưa mua được (gồm 12.000 tấn không trúng thầu và 170.300 tấn nhà thầu trúng thầu từ chối ký hợp đồng) phải tổ chức đấu thầu lại.

Sau 2 đợt đấu thầu ngày 12/5/2020 và 6/7/2020, các đơn vị của DTNN đã ký hợp đồng mua và hoàn thành nhập kho thêm 182.300 tấn gạo vào ngày 15/8/2020.

Về việc mua 80.000 tấn thóc nhập kho, tổng hợp kết quả mua của 4 khu vực (Nam Bộ, Nam miền Trung, Bắc miền Trung và miền Bắc) trong cả nước, đến ngày 20/8/2020 các đơn vị DTNN đã hoàn thành nhập kho DTQG 80.000 tấn thóc, theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2020.