Nhanh hơn, tư duy mới hơn trong tiếp cận các vấn đề hệ trọng của đất nước

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chiều ngày 18/7/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức Hội nghị giao ban sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ nhiều chương trình, đề án, chính sách quan trọng góp phần phục hồi và phát triển nền kinh tế. Ảnh: Tiên Giang
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ nhiều chương trình, đề án, chính sách quan trọng góp phần phục hồi và phát triển nền kinh tế. Ảnh: Tiên Giang

Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, Bộ đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ nhiều chương trình, đề án, nhiệm vụ, cơ chế, chính sách góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Bộ thường xuyên cập nhật, dự báo tình hình, xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế, kịp thời đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo an sinh xã hội, tranh thủ thời cơ phục hồi và phát triển nền kinh tế.

Báo cáo cũng nêu rõ dù đã có nhiều nỗ lực, nhưng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục. Trong 6 tháng cuối năm 2022, bên cạnh các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị thuộc Bộ cần khẩn trương hoàn thiện các nội dung trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo kế hoạch cũng như các nội dung sẽ trình tại Kỳ họp thứ tư Quốc hội khoá XV và khẩn trương hoàn thành 47 đề án, báo cáo được giao 6 tháng cuối năm 2022.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh khối lượng công việc từ giờ đến cuối năm rất lớn. Nền kinh tế đang đối mặt với nhiều thách thức, biến động khó lường nhưng yêu cầu đặt ra là cần phục hồi nhanh hơn, phát triển nhanh hơn, tận dụng các cơ hội. Bối cảnh này cũng như chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có nhiều điểm mới, đòi hỏi mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, công chức của ngành KH&ĐT phải nhanh hơn, nỗ lực hơn, tư duy mới hơn trong tiếp cận các vấn đề hệ trọng của đất nước mới có thể đáp ứng được yêu cầu.

Chuyên đề