(BĐT) - Mới đây, Báo Đấu thầu đã nhận được phản hồi của Cục Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan tham mưu thực hiện các nội dung về đấu thầu của Bộ Quốc phòng - về hiện tượng nhiều nhà thầu phản ánh bị gây khó dễ khi đi mua hồ sơ mời thầu (HSMT) các gói thầu sử dụng ngân sách quốc phòng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cục Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trên cơ sở phản ánh của Báo Đấu thầu về tình trạng nhiều nhà thầu kiến nghị không mua được HSMT một số gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách quốc phòng thời gian qua, Cục đã tổ chức kiểm tra, yêu cầu các đơn vị liên quan giải trình sự việc.

Kết quả kiểm tra cho thấy, hiện tượng không bán HSMT như Báo Đấu thầu nêu là có. Nguyên nhân là do cán bộ được giao trách nhiệm bán HSMT thiếu am hiểu các quy định của pháp luật về đấu thầu, bỏ vị trí trong quá trình bán HSMT.

Để chấn chỉnh tình trạng này, Cục Kế hoạch và Đầu tư đang báo cáo Lãnh đạo Bộ Quốc phòng ban hành Chỉ thị để chấn chỉnh trong toàn quân; chỉ giao cho cán bộ có hiểu biết về pháp luật đấu thầu chịu trách nhiệm bán HSMT và thực hiện các nội dung khác có liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Theo Đại tá Trần Đình Trụ, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư (Bộ Quốc phòng), từ năm 2017 đến nay, Bộ Quốc phòng luôn quan tâm đến việc duy trì chấp hành pháp luật nói chung và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đấu thầu nói riêng; quyết liệt triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác đấu thầu, phòng chống tham nhũng thông qua việc minh bạch trong công tác đấu thầu, ban hành  Chỉ thị số 113/CT-BQP ngày 3/7/2017 về chấn chỉnh công tác đấu thầu trong Bộ Quốc phòng; Chỉ thị số 129/CT-BQP ngày 12/11/2017 về việc tăng cường quản lý đầu tư, mua sắm và đấu thầu trong Bộ Quốc phòng và Chỉ thị số 87/CT-BQP ngày 27/2/2018 về việc triển khai Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước trong Bộ Quốc phòng.

Nội dung của các Chỉ thị yêu cầu chỉ huy các đơn vị là người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu, đặc biệt là tuân thủ nghiêm các quy định đối với hành vi bị cấm trong đấu thầu quy định tại Điều 89 Luật Đấu thầu và Khoản 2 Mục III Chỉ thị số 47/CT-TTg; yêu cầu thực hiện nghiêm việc đăng tải thông tin về đấu thầu đúng theo quy định… và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Năm 2017, Bộ Quốc phòng đã kỷ luật Tổ chuyên gia của Cục Quân khí thuộc Tổng cục Kỹ thuật do lập HSMT không đúng quy định. Đối với vụ việc Viện 7 thuộc Quân khu 3 do Báo Đấu thầu nêu ngày 17/3/2019, Bộ Quốc phòng đã giao Bộ Tư lệnh Quân khu 3 kiểm điểm từ cơ sở đến Quân khu những tập thể, cá nhân có vi phạm, báo cáo Bộ trước ngày 20/8/2019.

Trong Hội nghị tổng kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị mà trực tiếp là Tư lệnh (cấp trưởng - chủ đầu tư) kiểm tra chặt chẽ, thực hiện nghiêm quy trình, quy định trong đấu thầu các dự án đầu tư, sản xuất, sửa chữa, mua sắm… và chịu trách nhiệm trước Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và trước pháp luật. 

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao Cục Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Thanh tra Bộ Quốc phòng và các cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra công tác đấu thầu tại các đơn vị trong toàn quân; tăng cường hướng dẫn, mở lớp tập huấn, cấp chứng chỉ cho các đối tượng liên quan đến công tác đấu thầu tại các cơ quan, đơn vị quân đội trên phạm vi toàn quốc.

Cục Kế hoạch và Đầu tư cho biết, để xử lý dứt điểm hiện tượng không bán HSMT cho nhà thầu như Báo Đấu thầu đã nêu, hiện nay, Cục đang dự thảo để trình Lãnh đạo Bộ Quốc phòng ban hành Chỉ thị chấn chỉnh công tác đấu thầu trong Bộ Quốc phòng. Nội dung chính của Chỉ thị là thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định tại các bước từ lập, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tăng cường áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu có tính cạnh tranh cao); đăng tải thông tin về đấu thầu; lập, thẩm định HSMT; bán HSMT; tổ chức lựa chọn nhà thầu…, đặc biệt là không được đăng tải số điện thoại quân sự trong HSMT; không tổ chức bán HSMT, nhận hồ sơ dự thầu trong đơn vị (dự kiến bán ở phòng tiếp công dân) để tạo điều kiện cho các nhà thầu mua HSMT và nộp HSDT.

Dự thảo Chỉ thị cũng yêu cầu chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện đăng tải HSMT các gói thầu không thuộc danh muc bí mật lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà thầu tiếp cận thông tin đấu thầu.

Dự thảo Chỉ thị yêu cầu chỉ huy, lãnh đạo các đơn vị khi được giao là chủ đầu tư, bên mời thầu phải bố trí cán bộ am hiểu pháp luật về đấu thầu (có chứng chỉ đào tạo đấu thầu theo quy định) thực hiện các công việc có liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu; không được điều động cán bộ phụ trách bán HSMT đi công tác trong thời gian bán HSMT.

Dự thảo Chỉ thị cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra đột xuất khi có phản ánh về sai phạm của chủ đầu tư, bên mời thầu. Khi phát hiện sai phạm, đề xuất hình thức kỷ luật theo đúng điều lệnh quản lý bộ đội và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.