Nghiên cứu thành lập Trung tâm năng lượng tái tạo

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu thành lập Trung tâm năng lượng tái tạo nhằm giúp đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm pháp luật, quản trị quốc gia trong lĩnh vực này.
Theo Dự thảo Quy hoạch điện VIII đang được Bộ Công Thương tích cực hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2022, phát triển điện tái tạo là một trong những điểm nhấn đáng chú ý (Ảnh: Internet)
Theo Dự thảo Quy hoạch điện VIII đang được Bộ Công Thương tích cực hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2022, phát triển điện tái tạo là một trong những điểm nhấn đáng chú ý (Ảnh: Internet)

Đây là thông tin được nhấn mạnh trong Thông báo số 40/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia tại cuộc họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.

Tại Thông báo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, cần tiếp tục quán triệt quan điểm và thống nhất nhận thức về tầm quan trọng và tính cấp bách của việc thực hiện cam kết tại COP26, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng và thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước đối tác chiến lược của ta để đẩy mạnh thu hút các nguồn lực, nhất là tài chính, công nghệ, trình độ quản trị, đào tạo nhân lực..., phục vụ phục hồi phát triển kinh tế và thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh và chống biến đổi khí hậu. Đây là chủ trương nhất quán của ta đồng thời phù hợp xu thế tất yếu của thế giới.

Các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo cần tiếp tục khẩn trương thực hiện hiệu quả Chương trình công tác và các nhiệm vụ trọng tâm đã được Thủ tướng Chính phủ kết luận tại Cuộc họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo (văn bản số 30/TB-VPCP ngày 30/1/2022 của Văn phòng Chính phủ).

Cũng tại Thông báo, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan, theo chức năng và nhiệm vụ đã được phân công trong Ban Chỉ đạo, báo cáo tình hình triển khai, thực hiện các chiến lược, kế hoạch về tăng trưởng xanh, chống biến đổi khí hậu, trong đó có nội dung về các cam kết tại COP26 của bộ, ngành mình, gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ.

Liên quan đến cơ chế chính sách phát triển năng lượng tái tạo, mới đây, Bộ Công Thương vừa có văn bản đề xuất cơ chế chuyển tiếp cho dự án điện gió, mặt trời chưa kịp vận hành thương mại (COD).

Bộ đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương tạm dừng cấp Chủ trương đầu tư đối với các dự án điện gió, điện mặt trời đã có trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được duyệt nhưng chưa triển khai đến thời điểm ngày 26/1/2022 để chờ kết quả rà soát trong quá trình xây dựng hoàn thiện Quy hoạch Điện VIII theo chỉ đạo của Chính phủ.

Với các dự án trong quy hoạch được phê duyệt, đã có chủ trương đầu tư đến thời điểm ngày 26/1/2022 và chưa đủ điều kiện áp dụng cơ chế giá bán điện FIT quy định tại Quyết định 13, 39, đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chủ đầu tư được đàm phán với Tập đoàn Điện lực Việt Nam để xác định giá mua bán điện nằm trong khung giá phát điện do Bộ Công Thương ban hành và ký hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo quy định của Bộ Công Thương.

Đồng thời, giao Bộ Công Thương xây dựng và ban hành Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện và phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện đối với các dự án nhà máy điện mặt trời, điện gió nêu trên.

Chuyên đề