(BĐT) - Ngày làm việc thứ 4 (7/5), Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Hội nghị TW 5) khoá XIII thảo luận về Đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 5 khóa IX và thảo luận Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.
Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

Ngày 7/5, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ 4.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường thảo luận về Đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.