(BĐT) - Ngày làm việc thứ 3 (6/5), Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Hội nghị TW 5) khoá XIII thảo luận về Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X và 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá IX.
Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh: VGP

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh: VGP

Theo Văn phòng Trung ương Đảng, buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường thảo luận về Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận Đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.