Ngày 7/6, Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, tiếp tục ngày làm việc thứ 14 (7/6), Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.
Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ ba và tư
Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ ba và tư

Buổi sáng, từ 8h đến 8h50, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và các thành viên Chính phủ liên quan tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ hai.

Từ 8h50 đến 9h, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc nhóm vấn đề thứ hai.

Từ 9h đến 11h30, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ gồm: Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ quốc gia. Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và triển khai những thành tựu, sản phẩm khoa học, công nghệ tiên tiến vào cuộc sống. Việc ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Việc bố trí, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước chi cho nghiên cứu khoa học thời gian qua, việc quản lý, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học ra thị trường của các đơn vị nghiên cứu, viện, trường, đơn vị sự nghiệp công lập.

Cơ chế, chính sách khuyến khích tư nhân đầu tư nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt trả lời chất vấn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng các bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Tư pháp, Công Thương cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải ảnh 1

Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải

Buổi chiều, từ 14h đến 14h50, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt và các thành viên Chính phủ liên quan tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ ba.

Từ 14h50 đến 15h, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc nhóm vấn đề thứ ba.

Từ 15h đến 17h, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, gồm: Giải pháp hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hạn chế tai nạn giao thông trong cả nước, giảm ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn.

Trách nhiệm quản lý nhà nước trong hoạt động kiểm định; giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa.

Quản lý hoạt động vận tải, chất lượng phương tiện; công tác đào tạo, sát hạch, cấp, thu hồi và quản lý giấy phép điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng trả lời chất vấn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Chuyên đề