(BĐT) - Nửa chặng đường thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2019 đã đi qua với nhiều kết quả đáng khích lệ. Đó là kết quả từ sự nỗ lực, cố gắng của toàn hệ thống, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các lãnh đạo Chính phủ, sự ủng hộ, đồng hành của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, ghi nhận sự đóng góp quan trọng của ngành Kế hoạch, đầu tư và thống kê.
Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê đã góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Ảnh: Lê Tiên

Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê đã góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Ảnh: Lê Tiên

Ngày hôm nay (18/7), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. 

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng nhận định, nửa chặng đường thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2019 đã đi qua với nhiều kết quả đáng khích lệ. Tăng trưởng kinh tế đạt khá, tốc độ tăng GDP 6 tháng đạt 6,76%, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các ngành, lĩnh vực đều có bước chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Ngành Kế hoạch, đầu tư và thống kê khẳng định vai trò tiên phong về cải cách, đổi mới ảnh 1
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Lê Tiên
Nhìn lại 6 tháng qua, nền kinh tế tiếp nối được đà tăng trưởng và phát triển tích cực của năm 2018, đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Các ngành, các cấp đều có đóng góp rất ý nghĩa vào thành tựu chung của cả nước, trong đó, ngành Kế hoạch, đầu tư và thống kê đã tiếp tục khẳng định được vai trò tiên phong về cải cách, đổi mới trong công tác xây dựng thể chế, pháp luật, kế hoạch hóa, tham mưu tổng hợp, khẳng định sự chuyển biến và tiến bộ mạnh mẽ trong toàn ngành, từng đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức của ngành, phát huy tốt bản lĩnh, trí tuệ và truyền thống vẻ vang của hơn 70 năm thành lập và phát triển ngành Kế hoạch, đầu tư và thống kê trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Sáu tháng đầu năm 2019, Bộ KH&ĐT đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ, làm tốt vai trò, chức năng của một Bộ tham mưu tổng hợp chiến lược quan trọng của Đảng và Chính phủ.

Với trách nhiệm, vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp chiến lược quan trọng của Đảng và Chính phủ, Bộ KH&ĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm nhằm đánh giá một cách khách quan, thực chất nhất những kết quả toàn ngành Kế hoạch, đầu tư và thống kê đã đạt được trong 6 tháng qua; thẳng thắn trao đổi, thảo luận những vấn đề khó khăn, vướng mắc đang đặt ra đối với Ngành để tìm ra nguyên nhân, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của 6 tháng cuối năm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mọi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra với nhiều cải cách, đổi mới và chất lượng.

Để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, ngay từ đầu năm, Bộ KH&ĐT đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Ngày 10/1/2019, Bộ đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BKHĐT quán triệt toàn ngành KH&ĐT bám sát phương châm hành động "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả" của Chính phủ, coi đây là trọng tâm để thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó, nhất là các nhiệm vụ chủ yếu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ đề ra.

Ngành Kế hoạch, đầu tư và thống kê khẳng định vai trò tiên phong về cải cách, đổi mới ảnh 2
Toàn ngành Kế hoạch, đầu tư và thống kê phát huy bản lĩnh, trí tuệ, giữ vững quyết tâm, cố gắng để bước tiếp những bước vững chắc trong những tháng cuối năm 2019. Ảnh: Lê Tiên
Nhiệm vụ đặt ra 6 tháng năm 2019 còn rất nặng nề ở tất cả các lĩnh vực: tham mưu thể chế, pháp luật, chính sách; đổi mới, nâng cao hiệu quả các công tác quản lý nhà nước thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ, nhất là về kế hoạch, chiến lược phát triển, kinh tế vĩ mô, đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư công, đấu thầu, phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng; sắp xếp, tổ chức lại bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả...   

Toàn ngành Kế hoạch, đầu tư và thống kê phát huy bản lĩnh, trí tuệ, giữ vững quyết tâm, lòng kiên trì, sự nỗ lực, cố gắng để bước tiếp những bước vững chắc trong những tháng cuối năm 2019; nắm bắt cơ hội và tạo ra cơ hội mới, chủ động, linh hoạt, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tăng cường tiềm lực kinh tế trong nước để đứng vững trước những thay đổi của thế giới và phát triển nhanh, bền vững.

Dự kiến, sau Hội nghị này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ ban hành Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm của ngành Kế hoạch Đầu tư và Thống kê.

10 chủ đề được thảo luận tại Hội nghị

1. Công tác xây dựng thể chế, pháp luật.

2. Công tác kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

3. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp.

4. Liên kết vùng.

5. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

6. Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

7. Công tác thống kê.

8. Công tác xây dựng Chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII.

9. Triển khai các nội dung liên quan đến cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

10. Các công tác khác.