Navico báo lãi 479 tỷ đồng sau 5 tháng đầu năm

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Nam Việt (Navico) vừa công bố tình hình kinh doanh trong tháng 5/2022 với doanh thu đạt 504 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 178 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 126 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cơ cấu doanh thu tháng 5 của Navico đến từ ba mảng chính, trong đó sản phẩm cá chiếm 82%, dầu cá và chả cá cùng chiếm 7% tổng doanh thu. Còn về thị trường tiêu thụ, mảng xuất khẩu chiếm 71% tổng doanh thu, trong đó khu vực châu Á chiếm 31,6%; châu Mỹ và châu Âu cùng chiếm 26,5%.

Luỹ kế 5 tháng đầu năm, doanh thu của Công ty đạt 2.148 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 479 tỷ đồng, bằng 48% mục tiêu cả năm. Năm 2022, Navico đặt kế hoạch doanh thu 5.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 49% và 562% so với kết quả thực hiện năm 2021.

Chuyên đề