(BĐT) - Tại cuộc họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cuối tuần qua, cơ quan này đã đồng ý với đề xuất của Chính phủ về việc tăng mức giảm trừ tính thuế thu nhập cá nhân từ 9 triệu lên 11 triệu đồng/tháng cho cá nhân người nộp thuế, từ 3,6 triệu lên 4,4 triệu đồng/tháng đối với người phụ thuộc.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo uỷ quyền của Quốc hội, UBTVQH quyết định điều chỉnh mức tăng giảm trừ gia cảnh nếu CPI biến động tăng trên 20% trên cơ sở đề xuất của Chính phủ. UBTVQH cho rằng, đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh của Chính phủ là phù hợp với biến động tăng của CPI.

Mức giảm trừ mới sẽ áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020. Theo quy định hiện hành, kỳ tính thuế tiền công, tiền lương của doanh nghiệp được tính theo năm từ ngày 1/1 nên doanh nghiệp sẽ tạm ứng trước thuế thu nhập cá nhân và được truy hoàn khi quyết toán thuế.

Bộ Tài chính cho biết, với việc nâng mức giảm trừ, dự kiến giảm thu ngân sách nhà nước từ thuế thu nhập cá nhân năm 2020 khoảng 10.800 tỷ đồng/năm so với số thu năm 2019.