Năm 2022, thu thuế thu nhập cá nhân vượt dự toán 38,7%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tổng cục Thuế cho biết, tính đến ngày 31/12/2022, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) do cơ quan Thuế quản lý đạt 1.515.410 tỷ đồng, đạt 129% so với dự toán pháp lệnh (dự toán thu NSNN được Quốc hội giao cho cơ quan thuế là 1.174.900 tỷ đồng), bằng 112,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, thu từ dầu thô tăng mạnh, đạt 78.030 tỷ đồng, bằng 276,7% so với dự toán, bằng 174,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Thu nội địa đạt 1.437.379 tỷ đồng, bằng 125,3% so với dự toán, bằng 110,5% so với cùng kỳ năm 2021. Thu thuế, phí nội địa ước đạt 1.115.916 tỷ đồng, bằng 122% so với dự toán pháp lệnh, bằng 110,3% so với cùng kỳ năm 2021.

So với dự toán, có 18/19 khoản thu, sắc thuế hoàn thành, trong đó một số khoản thu lớn như: Khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 114,4%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 117,8%; Khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 121,8%; Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNCN) đạt 138,7%; Thu lệ phí trước bạ đạt 143,9%; Thu phí - lệ phí đạt 114,1%; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 174%; Thu tiền cho thuế đất, thuê mặt nước đạt 165,2%; Thu tiền sử dụng đất đạt 154%; Thu từ hoạt động xổ số đạt 118,3% ...

So với cùng kỳ, có 15/19 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng. Trong đó, đáng kể như: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 58,4%; Thuế TNCN tăng 28,3%; Lệ phí trước bạ ước tăng 24,9%; Phí - lệ phí tăng 17,8%; Thu từ hoạt động xổ số tăng 24,5%...

Với kết quả thu NSNN nêu trên, số thu ngân sách trung ương năm 2022 đạt 637.910 tỷ đồng, bằng 124,5% dự toán, bằng 112,4% so với cùng kỳ. Thu ngân sách địa phương ước đạt 877.500 tỷ đồng, bằng 132,4% dự toán, bằng 112,8% so với cùng kỳ.

Kết quả thu theo địa bàn, có 62/63 địa phương và 63/64 Cục Thuế đánh giá hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2022. Có 45/63 địa phương có tăng trưởng thu so cùng kỳ.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư