(BĐT) - Công ty CP Dược Hậu Giang (mã chứng khoán: DHG) thông qua kế hoạch năm 2021 và chính sách cổ tức năm 2020.

Theo đó, năm 2021, Công ty đặt kế hoạch doanh thu tăng 6% lên 3.970 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế bằng năm 2020 là 821 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty có trình kế hoạch cổ năm 2020 là 40%, cao hơn 10% so với kế hoạch tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Trước đó, doanh nghiệp cho biết, ngày 19/3 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021, dự kiến tổ chức ngày 19/4 tại Cần Thơ.

Năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 3.755,6 tỷ đồng, giảm 3,6%; lợi nhuận đạt 738,5 tỷ đồng, tăng 17% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, kết thúc năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành 114% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của Công ty tăng 7,3% lên 4.447,5 tỷ đồng.