Năm 2020, thu ngân sách nhà nước ước đạt 98,3% dự toán

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Số liệu thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính cho biết, đến hết ngày 26/12/2020, thu ngân sách nhà nước đạt 1.420,5 nghìn tỷ đồng, bằng 93,9% dự toán, ước thu ngân sách cả năm 2020 đạt 1.472 nghìn tỷ đồng, đạt 98,3% dự toán.
Đến hết ngày 26/12/2020, thu ngân sách nhà nước đạt 1.420,5 nghìn tỷ đồng, bằng 93,9% dự toán. Ảnh: Lê Tiên
Đến hết ngày 26/12/2020, thu ngân sách nhà nước đạt 1.420,5 nghìn tỷ đồng, bằng 93,9% dự toán. Ảnh: Lê Tiên

Trong đó, thu nội địa đạt 97,1% dự toán, thu dầu thô đạt 97,7% dự toán và thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 85,6% dự toán.

Theo phân cấp, thu cân đối ngân sách địa phương ước vượt 34,7 nghìn tỷ đồng (105,3%) so với dự toán; có 56/63 địa phương ước thu nội địa vượt dự toán Trung ương giao, 55/63 địa phương ước vượt thu cân đối ngân sách địa phương.

Trong đó, địa phương có số thu ngân sách nhà nước vượt dự toán gồm thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ đánh giá vượt dự toán. Một số địa phương chưa hoàn thành dự toán, như TP.HCM ước đạt 90%, Vĩnh Phúc đạt 93,6%; Đà Nẵng đạt 70,9%; Quảng Nam đạt 89,4%, Quảng Ngãi đạt 76,1% và Khánh Hòa đạt 70,7%.

Thu cân đối ngân sách trung ương ước đạt 776 nghìn tỷ đồng, bằng 88,4% dự toán.

Về chi ngân sách nhà nước, giải ngân chi đầu tư phát triển ước đến 31/12/2020 đạt tỷ lệ 82,8% dự toán (kể cả số vốn các năm trước chuyển sang năm 2020 thì tỷ lệ giải ngân đạt 73%), trong đó vốn trong nước đạt 87%, vốn ngoài nước đạt 46%; khối bộ, cơ quan trung ương đạt 69,4%, địa phương đạt 86,7%.

Về cân đối NSNN, nhờ thu ngân sách cao hơn và triệt để tiết kiệm các khoản chi nên bội chi ngân sách năm nay ước bằng 4,1 - 4,2% GDP, thấp hơn so với mức đã báo cáo Quốc hội là 4,99% GDP. Tỷ lệ nợ công đến hết năm 2020 ước bằng 55 - 56% GDP.

Chuyên đề