(BĐT) - Công ty CP Dược Hậu Giang (mã chứng khoán: DHG) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2020 với doanh thu đạt 1.211,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 209,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 5,3% và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 3.755,6 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 738,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,6% và tăng 17% so với thực hiện năm 2019.

Theo giải trình, lợi nhuận tăng trong năm 2020 do doanh thu hàng DHG sản xuất tăng và DHG tập trung bán các sản phẩm chiến lược và chủ lực của Công ty. Bên cạnh đó, triển khai tốt dự án tăng năng suất và hiệu quả sản xuất giúp tiết giảm chi phí; chi phí bán hàng và quản lý được tiết giảm để phù hợp với giai đoạn dịch Covid-19.

Được biết, trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 3.866 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 720 tỷ đồng.